horni_01.gif, 8,4kBhorni_02.gif, 8,6kBhorni_03.gif, 6,8kBhorni_04.gif, 7,8kBhorni_05.gif, 9,0kBhorni_06.gif, 9,2kBhorni_07.gif, 8,8kBhorni_08.gif, 7,6kB
mapa.gif, 1,5kB
Historie České obce sokolské se začala psát 16. února 1862. Sokolská župa Podkrkonošská - Jiráskova, jako organizační jednotka České obce sokolské, byla ustavena 29. září 1885, obnovena pak v dubnu 1991.
V současné době zastřešuje 31 sokolských jednot a k 1. lednu 2013 máme 4 356 členů z Náchodska, Rychnovska a Trutnovska. Sídlo župy je v Tyršově ulici 207 v Náchodě, telefonní číslo je 723 683 536.
 

Aktuality

Nový Hrádek - Noc sokoloven
31. 10. 2016
Více informací zde.

Župa Podkrkonošská-Jiráskova
19. 01. 2017
Sportovní akce v roce 2016

Úspěchy gymnastek
19. 01. 2017
Gymnastky z oddílu všestrannosti T. J. Sokol Náchod rozjely úspěšně podzimní závodní sezonu.

Heslo pro úpravy:

 
Zemřela sestra Vítězka Zelená
Vítězka, rozená Pesíčková, se narodila 26. července 1923 v Jaroměři. Rodiče Pesíčkovi, zapálení sokolové, cvičitelé i činovníci, vychovávali k úctě k sokolským ideálům Vítězku i její mladší sestru Květu.
   Tatínek však Vítězce zemřel, když jí bylo deset let, a tak musela mamince hodně pomáhat, aby tuto ztrátu překonaly.
   Vítězka pilně cvičila v Sokole, účastnila se sokolských táborů, na které ráda vzpomínala. Po válce se na sokolském táboře už jako vedoucí poznala se svým budoucím mužem, bratrem Františkem Zeleným. Brzy byla svatba a narodily se dvě dcerypani_zelena.jpg, 40kB. Radost a štěstí v rodinném životě kalily poúnorové události v naší zemi. Zrušení Sokola bylo velkou ránou pro jejich rodinu. Vítězčina maminka žila pod dohledem Stb.
   Manželé Zelení přivítali společenské změny po roce 1989 a ihned se zapojili do obnovy Sokola. Zúčastnili se sjezdu v roce 1990 a zasloužili se o obnovení Sokola v Náchodě i celé župy Podkrkonošské – Jiráskovy. Bratr Zelený se stal župním starostou a Vítězka župní vzdělavatelkou.
   Vítězka pracovala jako cvičitelka předškolních dětí, zúčastnila se sokolského tábora jako kuchařka a zacvičila si ve skladbách Věrné gardy na sletech.
   V roce 1995 postihla Vítězku velká ztráta, když zemřel její milovaný muž František. Tuto ztrátu pomohla Vítězce překonat práce v Sokole. Organizovala sokolská setkání, oslavy 28. října, pietní vzpomínky, pomáhala při přípravách akademií, dětských karnevalů, vedla sokolskou kroniku. Na každou akci měla připraven pěkný proslov. Vítězka se zasloužila také o obnovu župního zpravodaje, články publikovala v regionálním tisku a také v časopise Sokol.
   Vítězka měla velký smysl pro humor, o čemž mě přesvědčila při společně prožitých 14 dnech na sokolském táboře. Nikdy nezapomenu na scénky, které nacvičila s dětmi, ale ani na báseň, kterou přednesla u závěrečného táboráku.
   Sestro Vítězko, děkujeme Ti za Tvoji záslužnou práci, která nebude nikdy zapomenuta.

výbor župy Podkrkonošské Jiráskovydolni_01.gif, 9,9kBdolni_02.gif, 10kBdolni_03.gif, 10kBdolni_04.gif, 10kBdolni_05.gif, 12kBdolni_06.gif, 11kBdolni_07.gif, 10kB