horni_01.gif, 8,4kBhorni_02.gif, 8,6kBhorni_03.gif, 6,8kBhorni_04.gif, 7,8kBhorni_05.gif, 9,0kBhorni_06.gif, 9,2kBhorni_07.gif, 8,8kBhorni_08.gif, 7,6kB

tj_dvurkralovenadlabem.gif, 13kB

 
Starosta: Jiří Damianidis
Náčelník: Jaromír Bek
Náčelnice: Jitka Karešová
Počet členů: 491
Kontakt: T.J. Sokol Dvůr Králové nad Labem
P.O. BOX 35
544 01 Dvůr Králové nad Labem

Telefon: 499 622 071
603 502 168
e-mail: sokol@sokol-dk.cz
www: http://www.sokol-dk.cz

 
Jarní aktivity královédvorských sokolů
Fotogalerie zde.

Jaro teprve začalo a sokolové si na nedostatek práce už stěžovat nemohou. Všechno odstartovaly dva tradiční závody ve skoku vysokém. Nejprve Jaroměřský klokan, kam jsme vyslali 13 závodníků, nám přinesl 2 zlaté (S. Erbenová, O. Schreiber), 4 stříbrné (A.Rutrlová, P. Kraus, A. Dušánková a T. Mencl) a 1 bronzová (k. Kubíčková), a hned na to Úpická laťka, kde soutěžilo 10 našich atletů, kteří 5 zlatých (K. Kubíčková, S. Erbenová, E. Špatenková, O. a N. Erben) 1 stříbrná (M.Fišerová) a 2 bronzové (A. Rutrlová a A. Dušánková).
   Cvičitelé Sokola připravili pro děti také tradiční závod na překážkové dráze, kterého se zúčastnilo 20 předškolních dětí a šedesátka cvičenců z všestrannosti, atletiky a gymnastiky. Nejmladší závodnici byly tři roky a nejstarším 17 let.
   Následovaly šibřinky ve filmu, které se velmi vydařily. Jenom škoda, že jsme tentokrát prohráli boj s takřka letním počasím a účast nebyla vysoká. Přesto si všichni malí i dospělí účastníci šibřinek pochvalovali, jak si celé odpoledne užili.
   Cvičitelé Sokola během první části roku absolvovali několik seminářů v oblasti gymnastiky a také zdravotní Tv, jedna cvičitelka absolvovala atletický kemp se Zuzanou Hejnovou. Díky těmto seminářům si značně obohatili svoje znalosti a nabyli nové zkušenosti. Naše cvičitelky se zúčastnily také ústředních nácvičných skladeb pro XVI. Všesokolský slet, kde se skladby naučily, a byly tak připraveny od září zahájit se svými cvičenci sletový nácvik.
   Začátkem dubna byly zahájeny soutěže sportovní všestrannosti. 130 závodníků se postavilo na start přeboru župy Podkrkonošské Jiráskovy v plavání. 50 závodníků nastoupilo v barvách Sokola Dvůr Králové nad Labem. Našim plavcům se podařilo vyslovit celkem 18 medailí, z toho 6 přebornických zlatých (D. Ježek, A. Kukal, K. Schreiberová, J. Kortan, S. Erbenová, D. Hysková), 8 stříbrných (A. Ježek, P. Bořek, M. Lukáš, L. Vondroušová, M. Kubíček, S. Rajsner, T. Hulíková, B. Hysková) a 4 bronzové (L. Kloudová, A. Rutrlová, J. Grus a P. Stránský). V královédvorské sokolovně se konal župní přebor ve sportovní gymnastice a šplhu pro nejmladší žactvo, mladší dívky a mužské složky. Naši závodníci v tomto závodu posbírali 2 zlaté (V. Šulc, T. Grusová), 5 stříbrných (A. Erbenová, P. Bořek, M. Lukáš, O. Schreiber, M. Voves) a 3 bronzové ( B. Lebedínská,M. Holan, A. Mostecký) za gymnastiku a po 4 zlatých (T. Grusová, P. Bořek, M. Lukáš, M. Voves), 4 stříbrných (M. Holan, K. Lukášová, V. Šulc, O. Schreiber) a 4 bronzových (B. Lebedínská, B. Ježová, F. Šturm, A. Holanová) za šplh.
   Všem závodníkům patří velká pochvala za předvedené výkony, jejich trenérům pak za to, že svoje svěřence k závodům připravili. Jsme rádi, že Sokol Dvůr Králové n. L. má mnoho šikovných reprezentantů.
Děkujeme městu Dvůr Králové n. L. pak za poskytnutí upomínkových předmětů jako odměny pro závodníky.
   Na závěr chci ještě zmínit dva úspěchy našich členů. Sestry Karešovy byly nominovány ČOS, Českým olympijským výborem a Komisi rovných příležitostí za nominaci na Objev roku za práci na skladbě Siluety pro XVI. Všesokolský slet. A dále pěkné umístění královédvorských sokolských dárců krve v korespondenční soutěži Zdravotní komise OV ČOS. Zúčastněné jednoty hlásily počet odběrů krve a počty dárců za jednotlivá pololetí a za celý rok 2016. Naši dárci obsadili v rámci republiky výborné 8. místo. A zúčastněné může především těšit, že svým darem možná zachránili lidský život.

P. Špatenková, Sokol Dvůr Králové n. L. 
Gymnastky ze Dvora Králové na Eurogymu 2016
01_small.jpg, 54kBV pondělí 18. července se vydala patnáctičlenná výprava ze Sokola Dvůr Králové do Českých Budějovic na Eurogym 2016. Děvčata zde svým pódiovým vystoupením reprezentovala Českou republiku.
Eurogym je gymnastický festival – je to největší evropská akce určená pro mládež. Letos se v Budějovicích konal jubilejní desátý ročník, na který se sjelo přes 4000 účastníků z devatenácti zemí. Byli tu zástupci Belgie, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Velké Británie, Řecka, Německa, Maďarska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Norska, Portugalska, Ruska, Slovenska, Švédska, Švýcarska a České republiky. Nejpočetnější byla výprava Portugalců, která měla přes 780 členů. Účastníci byli ubytováni ve vysokoškolských kolejích, kde se i stravovali02_small.jpg, 51kB.
   Po celém městě panovala úžasná atmosféra. Tančilo, zpívalo a cvičilo se na všech ulicích, při čekání na MHD, v autobusech v menze zkrátka na každém kroku. Budějovičtí přijali festival velmi dobře. Fandili, mávali, troubili, usmívali se a byli vstřícní a milí, i když tato akce byla pro celé město a jeho obyvatelé velmi náročnou zkušeností. Bylo krásné sledovat, jak celé město žije. Mladí lidé si mezi sebou vyměňovali své zkušenosti, předváděli, co umí a navazovali nová přátelství. V ulicích Budějovic byla postavena03_small.jpg, 44kB čtyři pódia, na kterých se výpravy prezentovaly svými vystoupeními. Vystoupení byla různorodá. Střídala se zde gymnastika s tance, aerobikem, baletem, rokenrolem. Vystupující měli rozmanité kostýmy a každé vystoupení doprovázela hudba. Zkrátka bylo stále na co koukat. Naše děvčata vystupovala na dvou pódiích. V centru města na náměstí Přemysla Otakara II a na Sokolském ostrově. Prezentovali jsme se vystoupením s názvem „Tancuj, dokud můžeš“, ve kterém se gymnastika prolínala s tancem. Obě vystoupení se našim gymnastkám vydařila a sklidily zasloužený potlesk.
   V rámci pobytu jsme také absolvovali čtyři workshopy. První dva byly v krásném sportovním areálu v Hluboké nad Vltavou. Zde naši výpravu čekal fotbal, kde se děvčata04_small.jpg, 55kB naučila pár triků s míčem. A lanové aktivity, kde děvčata překonávala sedmnáct lanových překážek ve výšce deseti metrů. Další dva workshopy byly na Sokolském ostrově. Zde nás čekala trampolína a protahování spojené s balancováním. Při našem pobytu v Budějovicích jsme užívaly každou volnou chvíli. Fandily jsme, byly jsme na plovárně, v kavárně i na zmrzlině. Součástí celé akce byla tři velká vystoupení v Budvar aréně. Celou akci otevíral zahajovací ceremoniál, kde byly představeny všechny zúčastněné země a bylo k vidění mnoho 05_small.jpg, 43kBkrásných vystoupení. Po ceremoniálu byla uvítací párty pro všechny účastníky. Druhou velkou a hlavní akcí byl Gala večer. Zde se každá země prezentovala svým vystoupením.
   Čeští reprezentanti se představili vystoupením na velkých trampolínách na námět filmu Mrtvá nevěsta Tima Burtona. Třetí velkou akcí v aréně byl závěrečný ceremoniál, který uzavíral Eurogym. Opět bylo k vidění několik krásných vystoupení. Na konec ceremoniálu Česká republika předala vlajku Belgii, která bude hostit příští Eurogym 2018. Po skončení ceremoniálu byla rozlučková party. Tančilo se, účastníci si vyměňovali reprezentační trika, každý fotil, natáčel - prostě to žilo. Bylo na čase se rozloučit. Každý kdo tuto akci prožil, si přál, aby ještě nekončila. Naše výprava si celý týden náramně užívala, zpívaly jsme, tančily, cvičily, fandily a hlavně potkaly jsme mnoho báječných lidí, které baví to co nás. Užily jsme si plnými doušky skvělou a nezapomenutelnou atmosféru, kterou Eurogym nabízí. Velký dík patří v první řadě Andree Šedivé – autorce našeho vystoupení a také všem našim děvčatům za vzornou reprezentaci České republiky.

A. Erbenová 
Je máj.........
Fotogalerie zde

Snad nejkrásnější měsíc v roce. Určitě byl však nejkrásnější pro celý svět před sedmdesáti lety, protože tehdy skončila druhá světová válka, nejstrašnější válka v dějinách lidstva. Byl tehdy skutečně krásný máj, všechno kvetlo a radost prostoupila celou zem. Básník Jaroslav Seifert vyzpíval ten čas ve verších, neboť "do šeříku padly dny té slávy, ještě nikdy nám tak nevoněl ten květ bílý, modrý, usměvavý, přivázaný na lafetě děl. Je v něm žen a dětí něha bílá, básníkovo marné volání. Je v něm krev,již tato země vpila, když jsme stáli s rukou na zbrani." A tak v květnových dnech, kdy vzpomínáme na radostné dny vítězství nad krutým fašismem, vzpomínáme i všech hrdinů, kteří padli pro ideály, které vyznávali.
   Vzpomínáme nepřehledných zástupů hrdinů od Rusi až po západní břehy Evropy, vzpomínáme těch, jež přijali chladné vlny oceánů, i těch, kdo skončili svůj život v roklinách Balkánu a hlubokých lesích karpatských. Vzpomínáme těch, jichž krev vsákla do horkého písku africké pouště i na všechny, kteří trávili bezútěšný život ve věznicích a koncentračních táborech. Vzpomínáme utrpení jejich matek a žen. Padli pro ideály svobody a demokracie, které vyznávali a díly jim se můžeme radovat z krásných májových dní. S těmito ideály žili a umírali i sokolové, kteří se za druhé světové války podíleli velkou měrou na odboji proti německé okupaci. Na jejich oběti nesmíme nikdy zapomenout!

V.Zelená


Královédvorské šibřinky se vydařily!
Fotogalerie zde

V sobotu 28. února pořádal Sokol Dvůr Králové n. L. šibřinky pro děti s názvem Na strašidelném hradě.
   Pořadatelé krásně vyzdobili sokolovnu. Vznikla zde dračí sluj, hrad i s hradbami, kostnice i bažina, upíří doupě, královská místnost, Ruprechtova vyhlídka. Všechny disciplíny byly motivovány strašidelnými příběhy a strašidlysibrinky2015_small.jpg, 20kB.
   Šibřinky zahájil pan Krbec, který přivítal přítomné na Kulíkově a seznámil děti s přítomnými strašidly. V patách mu byl neustále duch hradního pána Ruprechta, který škodil a škodil. A tak se panu Krbcovi nepodařilo nic uvařit. Následovalo gymnastické vystoupení starších žákyň, které předvedly skladbu, se kterou zvítězily na přeboru ČOS v Team - Gym. Žáci předvedli odvážné skoky na trampolínce. V závěru předvedl dorostenec O. Rausa dvojné salto.
   Pak už byl čas na soutěžení. Děti si vyzkoušely procházení zdí, chození po hradbách, vysát krvavý nápoj u upírů, uhádnout čarodějovo kouzlo, přejít suchou nohou bažinu u bab z mokřin, projít dračí slují, navštívit Okatici, pana krále, Ruprechtovu vyhlídku. V kostnici složit puzzle a u duchů vytvořit hlavu ducha. Všechny disciplíny děti zvládly dobře a za jejich splnění dostaly drobné odměny. Šibřinek se zúčastnila stovka dětí a stovka dospělých, kterým se věnovala třicítka organizátorů.
   Letošní šibřinky finančně podpořilo město Dvůr Králové n. L., za což mu patří velký dík.
 
Další fotografie najdete na:
Facebook 1. část
Facebook 2. část
Fotogalerie Rajče

P. Špatenková


Sokol Dvůr Králové n. L. informuje
Propagace je jednou z důležitých činností, která informuje o aktivitách, úspěších i pořádaných akcích Sokola. Důležité jsou aktuální webové stránky. V dnešní době je ale důležitým pomocníkem také facebook.
   Sokol Dvůr Králové založil FB stránky před čtyřmi měsíci a setkal se se solidním ohlasem. Stránky navštěvují současní, bývalí ale i budoucí členové Sokola. Přibližujeme jim nejen naše současné aktivity, ale čím dál častěji se vracíme k fotografiím a videím z minulosti. Tyto naše aktivity jsou přijímány s ohlasem.
   V poslední době jsme přidali videa ze sletového vystoupení 2012 ve Dvoře Králové, ale také video ze župního přeboru v běhu na lyžích, který se konal právě před 20 lety.
   Navštivte naše FB stránky https://www.facebook.com/sokoldk, třeba zde objevíte sebe nebo své přátele!

P. Špatenková, Sokol Dvůr Králové n. L.


Večer sokolských světel
Fotogalerie zde

Česká obec sokolská rozhodla, že si bude každoročně připomínat 8. říjen jako Památný den Sokola. V noci ze 7. na 8. října roku 1941 pozatýkalo gestapo po celé republice špičky sokolského hnutí. Další den nacisté rozhodnutím zastupujícího říšského protektora R. Heydricha rozpustili Českou obec sokolskou, neboť vytušili, že právě sokolové jsou jejich nesmiřitelnými odpůrci. Zatčení sokolové zahynuli takřka do jednoho v Osvětimi. Bývalá náčelnice ČOS Jarina Žitná navrhla pořádat při této příležitosti Večer sokolských světel, kde by účastníci poslali po řece malé lodičky se svíčkami, které by symbolizovaly duše sokolů, kteří přišli za války o život.
   Sokolská světla za sokolské duše, tak zní tato krásná myšlenka, která oslovila sokolské cvičitele ze všech koutů republiky, a tak v těchto dnech na mnoha místech vypluly na cestu sokolské flotily.
   Do této akce se zapojila také královédvorská sokolská jednota. Cvičitelky připravily přes devadesát malých plavidel se svíčkami. Počasí nám přálo, a tak se u sokolovny sešla stovka účastníků. Rozsvícené lodičky poslali sokolové po Labi. Na hladině svítily lodičky a na břehu zářily oči dětem. S napětím všichni sledovali, zda lodičky poplují až k lávce a budou pokračovat dál.
   Na závěr se všichni zastavili u pomníku na stadionu. Zde jsme uctili památku našich bratrů sokolů, kteří hrdě nesli a uskutečňovali myšlenky národní hrdosti, sounáležitosti a bratrství.
   I zde jsme zapálili svíčky a položili květiny. Na závěr zazněla česká státní hymna.
   Děkujeme všem, kteří si našli čas a přišli uctít památku hrdinů.

Za cvičitele Sokola Dvůr Králové n. L. P. Špatenková, vzdělavatelka


Vikingové na Ježkově 2014
Fotogalerie zde

Letošní sokolský tábor na Ježkově je již minulostí, ale myslím, že stojí za to se ohlédnout za tím, co jsme všichni, malí i velcí za 14 táborových dní prožili. Hned v sobotu po večeři se vypravili táborníci na výpravu k moři. Po rozřazovací hře, při které se již zcela setmělo, jsme došli k Zátluckému moři, které bylo zalito svitem měsíce a tu jsme zaslechli údery, které oznamovaly, že nadchází tajemný okamžik zahájení táborové hry Vikingové. Připlouvala vikingská loď s pěti válečníky. Jejich vůdce, Leif, syn Erikův, děti pozdravil a přivítal na cestě za dobrodružstvím.
   Další den si děti vytvářely oblečky a štíty, aby se z nich mohli stát opravdoví válečníci. Potom se již rozběhla etapová hra, při které vikingovépohled_2014_small.jpg, 17kB lovili ovce, vyráběli luky a šípy, lovili ryby, luštili runy, nosili měchy s vodou, snažili se donést mléko, zachraňovali předměty před běsnící sopkou, stali se Varangijskou gardou, která chrání císaře a naopak útočícími válečníky.
   Jana Kučerová se rozpomněla na své vodácké mládí. Podařilo se jí vypůjčit lodě od oddílu kanoistiky a vodních skautů, a tak si vikingové mohli vyzkoušet nejen plavbu na pramici, ale také v kanoi, kajaku i debl-kajaku nebo powerboardu.
   Vrcholem vodáckého umění byla závěrečná etapa, kdy musela jednotlivá družstva překonat na lodích tři vodní plochy. Družstva začínala svou pouť na Tešnovské přehradě, kde pomocí raftu plula k nepřátelským územím, která vyplenila. Po překonání Labe putovala družstva pěšky na Dubinu, kde opět zdolávali vikingové vodní hladinu a plnili různé úkoly. Posledním úsekem cesty byl Zátlucký rybník, kde se plavili na vikingské pramici k místu, kde si každý člen družstva vylovil sáček s runami a kde se rozloučili se svým vikingským vůdcem.
   Hodnocení jednotlivých etap probíhalo večer za svitu loučí u vikingské lodi, který kotvila v tábořišti. Atmosféra těchto okamžiků byla prostě nezapomenutelná.
   Táborníci z Ježkova nezapomněli zajít do Doubravice k bývalé škole, kde si připomněli tragický osud zakladatele sokolského tábořiště bratra Karla Ježka. Pietní vzpomínky se zúčastnil také pan Antonín Burdych, pamětník osudových okamžiků na Bohdašíně a Končinách. V táboře se potom konala beseda, při které pan Burdych zavzpomínal na tragické chvíle, které zasáhly do osudů jeho rodiny. Jeho rodiče totiž poskytli úkryt telegrafistovi Jiřímu Potůčkovi s vysílačkou Libuší. Právě odsud se měl telegrafista přesunout na Ježkov, kde by se o něj postaral Karel Ježek. V důsledku zrady k přesunu nedošlo a většina statečných odbojářů byla popravena. Vyprávění pana Burdycha zanechalo na malých i velkých posluchačích velký dojem.
   Do běhu tábora zasáhly pouze tři větší deště, ty ale nijak nenarušily naši činnost. Teplé počasí nahrávalo našim vodáckým aktivitám. Vydařily se všechny noční akce, zahájení etapové hry na Zátlukách, noční hra běsnící sopka, všichni přivítali spaní pod širákem. Starší táborníci také absolvovali večerní speciální hru Lepra. Na letošním táboře pracovalo kromě vedoucích také šest instruktorek, neboli íček. Děvčata se velmi dobře zapojila do táborových prací a podílela se i na přípravě programu. Jejich instruktorský den se vydařil. Dětem se líbila hra hmota i holínkový závod. Výborným nápadem se ukázalo rozdělení do náhodných dvojic a krmení se při obědě. Některé hry si zahráli s chutí i dospělí.
   Nechyběly ani diskotéky a táboráky. Tentokrát se zábava u táboráků opravdu vydařila. Při prvním táboráku bavili táborníky vedoucí s instruktorkami. Na programu byly parodie ze života na táboře. Při druhém táboráku převzaly iniciativu děti. Program byl bohatý a zábavný. Nejlepší scénky byly vybrány do programu závěrečného táboráku.
   Pro mladší táborníky připravili vedoucí psí stopovanou. Děti, psíci i vedoucí, psovodi si ji neskutečně užili. Za Top hru letošního tábora považují táborníci hru Hazard. To se otevřely dveře ježkovského kasína a děti mohly vyzkoušet, jaké to je hrát hazard. Soutěž o to, kdo vydělá víc peněz, narušilo otevření snack baru, kde barmanky lákaly děti, aby vydělané paníze utratily za dobroty. A lákaly úspěšně. Ti, kteří neprohráli peníze v kasínu, je utratili v baru. V závěru hry nechybělo i poučení, že dát se na hazard není správné. Celý tábor si zahrál hru kross-scrabble. Herní plán byl zvětšen na plochu hřiště, a tak mohlo najednou hrát všech čtyřicet táborníků. Za zmínku stojí ještě obrovská skluzavka, kterou vybudovali vedoucí pomocí fólie na kopci za lesem. Děti si pravý ježkovský tobogán velmi užily.
   O činnostech na Ježkově by se dalo psát ještě dlouho, ale myslím, že výčet již popsaných aktivit postačí čtenáři, aby si udělal pestrý obrázek.
   Díky všem, kteří se na přípravách sokolského tábora podíleli. Tábor 2014 skončil, přejeme zdar táboru v roce 2015!

P. Špatenková


Královédvorské gymnastky ve Švédsku
Fotogalerie zde

Velké cti se dostalo gymnastkám královédvorského Sokola, když po svém vystoupení na přeboru ČOS v Team – Gym dostaly možnost reprezentovat Českou republiku na gymnastickém festivalu mládeže EUROGYM 2014 ve švédském Helsingborgu.
   A tak se královédvorská dvacetičlenná výprava připojila 12. července v Praze k ostatním reprezentantům a vypravili se společně si užít gymnastický svátek.
   Zážitkem byl již samotný zahajovací ceremoniál, při kterém byly představeny jednotlivé účastnické země. V dalších dnech čekala naše gymnastky nejen jejich vystoupení, ale také různé workshopy, na kterých si mohly vyzkoušet různé nové dovednosti. A tak děvčata vyzkoušela Lindy hop, skoky do moře z trampolíny, cirkusový workshop, kde se cvičilo na zavěšených pruzích z látky, dále Hip hop, Gym zonu – tumbling a trampolíny.
   Volný čas věnovala děvčata prohlídce města a koupání v moři, tréninku na Galaprogram. Celá česká výprava se vydala také do Malmö.
   Královédvoračky reprezentovaly ČR v závěrečném Gala se skladbou Fénix. Skladba se jim povedla. Dostalo jim pochvaly nejen z úst vedoucího české výpravy náčelníka ČOS Petra Svobody, ale také od švédských pořadatelů. Kromě vystoupení jednotlivých zemí se v Gala představily také jednotlivé workshopy.
   EUROGYM zanechal v gymnastkách obrovský dojem, určitě i dobrý pocit, že patří do velké gymnastické rodiny, která nezná hranic. Zajímavé je, že příští gymnastický festival se bude konat v roce 2016 Českých Budějovicích.
   Jsme samozřejmě pyšní, že se naše gymnastky dostaly na takovouto vrcholnou mezinárodní akci a děkujeme za finanční podporu městu Dvůr Králové n. L. a sokolské župě Podkrkonošské Jiráskově.

Za TJ Sokol Dvůr Králové n. L. P. Špatenková, vzdělavatelka

Sokolíci z Podkrkonoší okusili atmosféru Olympijského parku na Letné
Fotogalerie zde.
Únor 2014

Od čtvrtka 6. února jsou pro veřejnost otevřeny brány Olympijského parku Soči – Letná 2014. Organizační tým tohoto projektu při přípravě spolupracoval i s odborem všestrannosti České obce sokolské a výsledkem je, že o víkendu 8.– 9. února zamířilo do Olympijského parku na 400 dětí ze sokolských jednot z celé republiky, 16. a 23. února pak přijede 450 dospělých sokolů, převážně cvičitelů, pro něž je připraven program.
   ČOV kromě bezplatného vstupu na sportoviště a asistence lektorů zajistil pro jednotlivé sokolské výpravy bezplatnou dopravu autobusy z deseti míst z celé republiky.
   Možnost vychutnat si atmosféru na Olympijském parku dostalo také 14 dětí ze Sokola Dvůr Králové n. L., 4 děti ze Sokola Police n. M. a 2 děti ze Sokola Úpice. Pro cvičitele bylo velmi těžké vybrat z velkého počtu aktivních cvičenců ty, kteří si výlet do Prahy zaslouží nejvíce.
   Ráno naši výpravu zavezl autobus na Letnou. Tam se nás ujala průvodkyně Andrea, která měla naši skupinu po celý den na starosti. Postupně jsme zavítali do Ledového ráje, kde jsme vyzkoušeli plochu pro krasobruslení i rychlobruslení. Areál pro běh na lyžích jsme si pouze prohlédli, protože jsme nechtěli promarnit čas čekáním v půjčovně. Běh na lyžích si tak vyzkoušeli pouze Karolína a Michal.
   Ve snowparku si pak všichni vyzkoušeli jízdu na snowboardu. Curling, na který jsme se všichni nejvíc těšili, byl obsazen, takže jsme pouze přihlíželi snažení curlařů.
   Odpoledne se konaly závody známých osobností v biatlonu, běhu na lyžích a snowboardu. Děti se zájmem přihlížely zápolení sportovců a samozřejmě také sbíraly jejich podpisy. V osobním volnu si každý našel zábavu podle svého gusta. Někdo se věnoval bruslení, někdo bojoval o ruskou zmrzlinu, jiní bobovali, zkoušeli další atrakce v dětském stanu, prohlíželi sportovní fotografie, sledovali dění v Soči na velkoplošných obrazovkách i program na pódiu.
   V podvečer nás autobus opět zavezl domů. Děti byly plné dojmů a už se těšily, jak budou sledovat další dění a budou fandit našim sportovcům na olympijských hrách.
   Jsme velmi rádi, že Český olympijský výbor umožnil našim svěřencům prožít báječnou atmosféru na Olympijském parku a těšíme se na další podobné akce.

P. Špatenková


Gymnastky ze Sokola postupují na MČR, pojedou i do Švédska!
Fotogalerie zde.
25. ledna 2014

Členkám oddílu gymnastiky TJ Sokol Dvůr Králové n. L. se dařilo na Přeboru České obce sokolské v Team – Gym, kam se probojovala všechny tři naše družstva.
Nejmladší družstvo do 11 let a družstvo Junior II, ve kterém soutěží gymnastky do 16 let vybojovaly na sokolském přeboru nejen výborné stříbrné medaile, ale také účast na mistrovství republiky v Team – Gym. Družstvo Junior III., které vloni získalo stříbrné medaile na MČR, skončilo na nepopulárním 4. místě a naděje na postup na MČR se rozplynuly.
   Obě starší družstva našich gymnastek obdržela nabídku reprezentovat Českou obec sokolskou na Gymnaestrádě mládeže Eurogym 2014, která se koná ve Švédském Helsingborgu. Cílem Eurogymu není pouze prezentace vlastního vystoupení na otevřených pódiích pod širým nebem, ale především získávání nových zkušeností v tzv. workshopech, kde má cvičitel, trenér spolu se svými svěřenci možnost v praxi realizovat pestrý program na danou problematiku pod vedením specialistů. A tak budou mít gymnastky možnost věnovat se nejen gymnastice, ale i trampolínám, tumblingu, sportovní akrobacii, aerobicu, tanci, cirkusovým aktivitám, lukostřelbě atd. Na tuto akci, která se bude konat v červenci, se již děvčata velmi těší.
   Ještě před tím je však čeká nejen zmíněné MČR, ale také župní přebory v sokolské všestrannosti a další soutěže. Přejeme oddílu gymnastiky mnoho úspěchů v letošním soutěžení!

P. Špatenková


Starší příspěvky

Aktuality

Heslo pro úpravy:


 

 
dolni_01.gif, 9,9kBdolni_02.gif, 10kBdolni_03.gif, 10kBdolni_04.gif, 10kBdolni_05.gif, 12kBdolni_06.gif, 11kBdolni_07.gif, 10kB