horni_01.gif, 8,4kBhorni_02.gif, 8,6kBhorni_03.gif, 6,8kBhorni_04.gif, 7,8kBhorni_05.gif, 9,0kBhorni_06.gif, 9,2kBhorni_07.gif, 8,8kBhorni_08.gif, 7,6kB

tj_nachod.gif, 13kB
 
Starosta: Ing. Vítězslava Nýčová
Místostarostka: Ivona Čadová
Jednatelka: Danuše Lipovská
Náčelník: Martin Horák
Náčelnice: Ivana Palová
Počet členů: 268 (mládež 106, dospělí 162)
Kontakt: Tyršova 207
547 01 Náchod
tel. 491 423 380
e-mail:
vnycova@seznam.cz

zpodkrkonosska@seznam.cz

 
Rozvrh cvičebních hodin v roce 2019 - 2020
pdf.gif, 2,7kB

 
Župní přebory ve sportovní gymnastice
- úspěchy náchodských gymnastek

Tělocvičná jednota Sokol Náchod byla v sobotu 22. dubna 2017 pořadatelkou župních přeborů ve sportovní gymnastice. Náchodská jednota je jednou z 31 jednot, které zastřešuje Župa Podkrkonošská- Jiráskova. Těchto přeborů ve sportovní gymnastice se zúčastnilo 91 dětí a mládeže ze šesti tělocvičných jednot této župy.
    Náchodskou jednotu reprezentovalo 19 dívek v příslušných kategoriích. Všechny gymnastky náchodského sokola se umístily ve svých kategoriích mezi prvními deseti. Sportovkyně oddílu gymnastiky a sportovní všestrannosti byly velice úspěšné. Členky náchodského sokola, členky oddílu všestrannosti se zaměřením na gymnastiku, pod vedením zkušené trenérky Míly Vejrkové, jsou úspěšné i na dalších závodech všestrannosti (plavání, atletika, šplh). Jejich úspěchy na našich župních přeborech jsou završeny na celorepublikových soutěžích pořádaných ČOS. Na republikové přebory ČOS v Prostějově získaly náchodské sokolky tři postupová místa a do Prahy postupuje pět sportovkyň.

Výbor T. J. SOKOL Náchod


logoKK.jpg, 12kB

 
Úspěchy gymnastek
Gymnastky z oddílu všestrannosti T. J. Sokol Náchod rozjely úspěšně podzimní závodní sezonu.
    Nejprve se 15. října zúčastnily župního přeboru v přespolním běhu na Novém Hrádku. Běhu se zúčastnilo 15 děvčat a většina s velmi pěkným výsledkem. Za zmínku stojí v kategorii předžákyń 2. místo Terezky Doležalové a 4. místo Lucky Růčkové. V předškolácích si dobře vedla na 6. místě Nikolka Cinková, ale i na 9. místě začínající Míša Benešová.
    V mladších žákyních skončila na 3. místě Nikolka Matějů.
    Žákyně II – na 2. místě Káťa Hemelíková, 5. místo Zuzka Tylšová, 9. místo Andrea Marešová a 10tá Lucka Řehůřková.
    Kategorii dorostenek zcela ovládla náchodská děvčata, která obsadila prvních 5 míst. Pro zajímavost na 1. místě skončila Jana Hurdálková, 2há Kája Andršová a 3tí Anna Hurdálková.
 
5. listopadu odjela děvčata ve stejném počtu na desetiboj ve Dvoře Králové a i tak byla úspěšná a přivezla domů 6 cenných kovů.
    Žákyně I s převahou vyhrála Terezka Doležalová, bronz potom Lucinka Růčková. Žákyně II, kde také bez konkurence zvítězila Bára Ficencová, velmi pěkné 9. místo obsadila i Nikolka Matějů.
    Žákyně III – 5. místo Káti Hemelíkové je také velmi pěkné. 6. místo pak obsadila Marešová, 7mé Řehůřková a 8mé Z. Tylšová. V kategorii dorostenek první tři místa obsadila naše děvčata. 1. Jana Hurdálková, 2. Andršová a 3. Anna Hurdálková.

Trenérka Míla Vejrková


logoKK.jpg, 12kB

Tělocvičná jednota SOKOL Náchod se v roce 2016 zařadila do Dotačního programu Královéhradeckého kraje. Tento program podporuje celoroční sportovní aktivity a systematickou práci a dětmi a mládeží. Možnost získání dotace využila právě i jednota, která má jako svůj hlavní program pravidelnou, systematickou práci s dětmi a mládeží. Poskytovaná dotace umožní i oddílu gymnastek trénink ve zvýšeném počtu hodin, který je potřebný právě na dosažení výše uvedených úspěchů.

Za výbor T. J. SOKOL Náchod V. Nýčová, starostka


 
Slavnostní akademie v náchodské sokolovně
17. listopadu 2016 uspořádala tělocvičná jednota Sokol Náchod slavnostní akademii. V hlavním sále náchodské sokolovny byla připravena vystoupení přibližující činnost oddílů jednoty. Sváteční odpoledne uvedl státní hymnou pěvecký sbor Hron pod taktovkou ing. Vlastimila Čejpa. Po dvou krásných písních, přednesených tímto sborem, následovaly projevy zástupců města, místostarostů ing. Jana Čtvrtečky a Miroslava Bráta, k státnímu svátku. Dále pokračoval program moderovaný náčelníkem náchodské jednoty Martinem Horákem. První vystoupení bylo velice svižné. Mladí parkouristé, jako hosté, předvedli dech beroucí skoky a salta. Následovala ukázka cvičební hodiny oddílu rodičů s dětmi. Zde, pod vedením cvičitelky Hany Řehůřkové, ukázaly malé děti svoji radost z pohybu. Předškolní děti, pod vedením cvičitelky Ivony Čadové, předvedly roztomilou skladbičku "Večerníček". Veselá scénka Filipa Horáka "Moje první taneční " předznamenala elegantní vystoupení sokolského tanečního klubu pod vedením Petra Lázňovského. Stěžejním bodem akademie bylo vystoupení gymnastek z oddílu závodní sokolské všestrannosti. Gymnastky předvedly volné sestavy i sestavy na nářadí - na kladině, trampolíně, hrazdičce. Trenérkou gymnastek je Míla Vejrková a pod jejím vedením děvčata z tohoto oddílu získávají mnoho sportovních úspěchů na župních přeborech i celostátních soutěžích sokolské všestrannosti. Vystoupení gymnastek sklidilo velký potlesk a bylo velice pěkným zakončením slavnostní akademie.
    Na závěr moderátor Martin Horák poděkoval všem zúčastněným a závěrečný potlesk ukončil veselé odpoledne.
    Tělocvičná jednota Sokol Náchod zve všechny své členy a příznivce Sokola na tradiční novoroční setkání, které se koná v náchodské sokolovně dne 8. ledna 2017. Program: přátelské setkání, veselá zábava a první rozcvička v novém roce.
    S přáním krásného Nového roku a všeho nejlepšího v novém roce 2017

Výbor T. J. Sokol Náchod

logoKK.jpg, 12kB

Mimo pravidelná cvičení sportovních oddílů dětí a mládeže se v hlavním sále náchodské sokolovny uskutečnila výše uvedená slavnostní akademie. Vedle pravidelného cvičení ve svých sportovních oddílech se děti účastnily tohoto příjemného setkání a mohly tak rodičům ukázat své sportovní pokrok. Podporou v udržení provozu velkého areálu sokolovny, zajištění důstojného vzhledu i splnění podmínek daných zákony pro možnost tyto prostory plně využívat, jsou dotace, které poskytuje Město Náchod a v posledních letech i dotační program Královéhradeckého kraje na podporu sportu.
 
Rozvrh cvičebních hodin v roce 2016
pdf.gif, 2,7kB

 
Úspěchy sokolů v silových sportech
horakovi_small.jpg, 56kBNáchodští sokolové zahájili závodní sezonu silových sportů župním přeborem v benchpressu v Náchodě, kde místní získali první cenné kovy. Náčelník T. J. Sokol Náchod Martin Horák získal v kategorii muži do 100 kg zlato. Jelikož jablko nepadá daleko od stromu, tak se přeboru zúčastnil také jeho syn David (13 let), pro kterého to byly první závody v katergorii teens. Davidovi se také dařilo a hned napoprvé získal bronz. David Horák se poté stal nejmladším reprezentantem na Mistrovství České a Slovenské republiky v benchpressu, kde v kategorii teens vybojoval zlatou medaili.
    Martin Horák se pak zúčastnil Světového poháru v silovém trojboji v Praze, kde obsadil stříbrnou pozici a následně ještě Mistrovství Evropy v silovém trojboji v maďarské Gyule. Zde také vybojoval stříbro.

(R)


T. J. Náchod
rok 2015.
 
Slavnostní akademie
17. listopadu 2015.
 
Projekt celoroční pravidelné sportovní
činnosti mládeže v T. J. SOKOL Náchod

logoKK.jpg, 12kB

Královéhradecký kraj podporuje sport a tělovýchovu formou dotačních programů. Tělocvičná jednota Sokol Náchod využila možnosti zapojit se do dotačního programu a realizovat projekt, jehož podstatou je celoroční pravidelná činnost mládeže.
    Sokol Náchod zajišťuje sportovní činnost dětí a mládeže pod vedením odborně proškolených cvičitelů v tělocvičnách sokolovny. Cvičitelé věnují svůj volný čas dětem bez jakékoli odměny, ale náklady na zajištění celoročního provozu tělocvičen jsou vysoké, proto dotace Královéhradeckého kraje ve výši 15 000 tis. Kč je podporou možnosti zajistit pravidelnou sportovní činnost dětem. Projekt umožnil v roce 2014 všestrannou, pravidelnou sportovní činnost pro 100 - 120 dětí. Děti jsou vedeny k radosti z pohybu, k péči o své zdraví, vytvoří si návyk správného držení těla. Naučí se spolupráci, samostatnosti, důvěře ke svému oddílu. Do projektu jsou zapojeny oddíly všestranného sportu
 
    Oddíl cvičení rodičů s dětmi: oddíl je určen pro děti ve věku 2 - 4 roky, které cvičí se svými rodiči. Cvičební hodina je koncipována tak, aby všechny děti cvičení zvládly. Hodina je vedena převážně formou her, cvičení doprovází písničky a říkanky.
 
    Oddíl předškoláků: cvičení je určeno pro děti do 7 let, které jsou již samostatné a cvičební hodinu jsou schopné absolvovat bez rodičů. Děti se seznamují se základy cvičení na gymnastickém nářadí, rozvíjí míčové techniky, hrají závodivé hry apod.
 
    Oddíl žákyň a žáků: oddíl pohybové všestrannosti nabízí dětem pestré sportovní vyžití. Skupinové cvičení, cvičení na nářadí, míčové hry, soutěž apod. Děti se účastní i závodů všestrannosti pořádaných župou.
 
    Oddíl všestrannosti s důrazem na sportovní gymnastiku, vč. gymnastické přípravky: Oddíl dětí a mládeže se věnuje všestrannému sportu, ale je zde větší zaměření na sportovní gymnastiku. Oddíl se účastní soutěží všestrannosti a získává významná umístění ve všech disciplinách - gymnastika, atletika a šplh, plavání atd.
 
    Na sportovních akcích pořádaných náchodskou jednotou i na akcích župních dosahují členové oddílů výborných výsledků. Děti i mládež mají sportovní úspěchy i na soutěžích s celo-republikovou účastí. Reprezentují úspěšně naši jednotu, město Náchod i Královéhradecký kraj.
    Velkého úspěchu dosáhla náchodská děvčata na přeborech ČR ČOS v sokolské všestrannosti starších žákyň, dorostenek a žen v Praze (13. - 15. červen 2014). Nejúspěšnější závodnicí v historii této soutěže se stala žákyně Pavlína Vejrková, která vybojovala jako první v historii zlaté medaile ve všech disciplínách - sportovní gymnastice, ve šplhu, v atletice i plavání. Pátou medaili vybojovala v součtu všech sportovních disciplín a stala se tak absolutní přebornicí ČR ČOS. Dorostenka Adéla Zákravská se stala přebornicí ve sportovní gymnastice a stříbrnou medaili získala ve všestrannosti. V kategorii žen byla úspěšná Míša Adamů, která zvítězila ve sportovní gymnastice, bronzová byla v plavání a ve všestrannosti získala bronzovou medaili.
    Sportovními aktivitami žije náchodská sokolovna i v 2015 a přejeme členům T. J. SOKOL Náchod mnoho dalších sportovních úspěchů.

Za výbor T. J. - V. Nýčová


 
Rozvrh cvičebních hodin v roce 2015
pdf.gif, 2,7kB

 
DSCF27751_01.jpg, 13kBDSCF27751_02.jpg, 17kBDSCF27751_03.jpg, 18kBDSCF27751_04.jpg, 21kBDSCF27751_05.jpg, 23kBDSCF27751_06.jpg, 24kBDSCF27751_07.jpg, 16kB

 
Výroční zpráva na rok 2010
 
tj_nachod_01.jpg, 5,7kBtj_nachod_02.jpg, 6,0kBtj_nachod_03.jpg, 5,5kBtj_nachod_04.jpg, 3,8kBtj_nachod_05.jpg, 5,1kBtj_nachod_06.jpg, 5,7kBtj_nachod_07.jpg, 5,7kB

 

Aktuality

Heslo pro úpravy:

 

 
dolni_01.gif, 9,9kBdolni_02.gif, 10kBdolni_03.gif, 10kBdolni_04.gif, 10kBdolni_05.gif, 12kBdolni_06.gif, 11kBdolni_07.gif, 10kB