horni_01.gif, 8,4kBhorni_02.gif, 8,6kBhorni_03.gif, 6,8kBhorni_04.gif, 7,8kBhorni_05.gif, 9,0kBhorni_06.gif, 9,2kBhorni_07.gif, 8,8kBhorni_08.gif, 7,6kB
Kontaktní údaje:
 
Sokolská župa Podkrkonošská - Jiráskova Náchod
 
adresa:
Tyršova 207, 547 01 Náchod
 
e-mail::
zpodkrkonosska@seznam
 
telefon:
kancelář - 491 810 331
starostka Helena Rezková - 491 810 331
                                    mob.: 725 005 606
 
složení výboru:
starostka župy - Helena Rezková
I. místostarosta - Jiří Pacák, Ing.
II. místostarostka - Vítězslava Nýčová, Ing.
jednatelka - Danuše Lipovská
vzdělavatelka - Pavlína Špatenková, Mgr.
náčelník - Martin Just, Ing.
náčelnice -Ludmila Vlčková
místonáčelník - Martin Horák
předseda komise sportu - Václav Drašnar
kontrolní komise - Pavla Komorová
 
Počet členů Župy k 1. 1. 2017 - 4 270 (z toho děti a mládež 2 038, dospělí 2 232)

 
Župa Podkrkonošská-Jiráskova
sportovní akce v roce 2017

Koncem každého roku hodnotí župa Podkrkonošská -Jiráskova svoji činnost. V roce 2017 byla župa organizátorkou mnoha sportovních akcí určených především pro členy jednot, které župa zastřešuje. Základními sportovními soutěžemi jsou župní přebory ve všestrannosti. Všestrannost zahrnuje sporty jako je atletika, gymnastika, šplh, plavání, ale i soutěže jako ZZZ (Zálesácký závod Zdatnosti), přebory ve sjezdovém lyžování. Účast sportovců na těchto sportovních soutěžích je velká. V široké členské základně župy Podkrkonošské - Jiráskovy je na dva tisíce dětí. A právě mladí sportovci se účastní těchto soutěží.
28. 1. 2017
Přebor ve sjezdovém lyžování na Novém Hrádku. Následovaly další sportovní soutěže.
8. 4. 2017
Župní přebor ve sportovní gymnastice mladšího žactva se uskutečnil ve Dvoře Králové…
9. 4. 2017
Župní přebor v plaveckých disciplinách v Trutnově, které se účastnilo na 100 mladých sportovců.
22. 4. 2017
Župní přebor ve sportovní gymnastice a šplhu v Náchodě. Zde byla účast také vysoká.
29. 4. 2017
Župní přebor v atletice v Jaroměři, kde v atletických disciplínách soutěžilo 200 dětí a mládeže.
7. 10. 2017
přebor v přespolním běhu na Novém Hrádku.
15. 10. 2017
Župní přebor v Zálesáckém Závodu Zdatnosti v Úpici Radeči.
11. 11. 2017
se uskutečnil poslední přebor roku - Župní desetiboj předškoláků a žactva s účastí více než sta děti a mládeže.
 
Nejlepší sportovci se nominovali na celorepublikové přebory ČOS, kde dosáhli výborných umístění, Výkony mladých sportovců úspěšně reprezentují župu Podkrkonošskou- Jiráskovu i celý Královéhradecký kraj.
 
logoKK.jpg, 12kB

Již čtvrtým rokem je župa Podkrkonošská-Jiráskova zapojena do dotačního programu Královéhradeckého kraje, který přispívá na náklady pořádání sportovních akcí dětí a mládeže. Na organizaci výše uvedených soutěží se podílejí, na principu dobrovolnosti, i jednotlivé jednoty a úhradu nezbytných nákladů spojených s těmito přebory sdílí i naše župa.
Všem organizátorům patří poděkování za výbornou organizaci župních přeborů v roce 2017 a všem sportovcům přání úspěšného pokračování sportovních úspěchů i v roce 2018. .

Vítězslava Nýčová, místostarostka Župy


 
Župa Podkrkonošská-Jiráskova
sportovní akce v roce 2016

logoKK.jpg, 12kB

Župa Podkrkonošská-Jiráskova pořádala v roce 2016 mnoho sportovních akcí, kterých se účastnili převážně členové sokolských jednot, které župa zastřešuje. První župní přebor, a to přebor v plavání se uskutečnil již 5. března 2016. Následovaly další akce.
5. 3. 2016 Župní přebory v plavání /plavecký bazén v Trutnově/.
9. 4. 2016 Župní přebory ve sportovní gymnastice a šplhu ve Dvoře Králové pro kategorie předškolních dětí a mladších žákyň a žáků.
16. 4. 2016 Župní závody ve sportovní gymnastice a šplhu v Náchodě pro kategorie mladších žákyň a žáků, starších žákyň a žáků, dorostenek i dorostenců.
Počet účastníků v těchto disciplínách vysoce překračuje 100 účastníků, a proto bylo nutné tuto soutěž rozdělit do dvou závodů.
30. 4. 2016 Župní přebory v atletice na sportovním stadionu v Jaroměři. Zde byla účast dětí a mládeže také vysoká, závodily jich dvě stovky. Každý z mladých atletů absolvoval čtyři atletické disciplíny. Běhy na krátké a dlouhé tratě, hod míčkem (koulí) a skok daleký. Kriteria těchto disciplín byla stanovena dle věkových kategorií mladých sportovců.
V průběhu roku 2016 byly tedy pořádány přebory sokolských dětí a mládeže v plavání, atletice, sportovní gymnastice a šplhu, také sportovní gymnastice předškolních dětí. Další župní přebory byly v přespolním běhu (15. 10. 2016), župní přebor v Zálesáckém závodu zdatnosti), v listopadu se uskutečnil Župní desetiboj předškoláků a žactva.
Na profinancování nákladů spojených s těmito přebory se podílí naše župa, Česká obec sokolská a druhým rokem i dotační program Královéhradeckého kraje.
Tyto sportovní soutěže jsou velkou motivací především mladých sportovců k pravidelné sportovní činnosti. Celkem se v našich jednotách všestranným sportovním aktivitám i registrovaným sportům věnuje více než 1 700 dětí a mládeže. Děti se věnují sportu celoročně a pravidelně, což je pro rozvoj jejich sportovní zdatnosti velmi přínosné.
Všem organizátorům patří poděkování za výbornou organizaci župních přeborů v roce 2016 a přání úspěšného pokračování sportovních i organizačních úspěchů i v roce 2017.

Vátězslava Nýčová, místostarostka Župy


 
Usnesení valné hromady ze 12. dubna 2013:
pdf.gif, 2,7kB

 

Aktuality

Přespolní běh - přebor Sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy
13. 10. 2018
Výsledky přespolního běhu - Nový Hrádek.

Slavností akademie
28. 10. 2018
Pozvánka na akci T. J. Sokola Náchod - Slavnostní akademii.

Heslo pro úpravy:

 
dolni_01.gif, 9,9kBdolni_02.gif, 10kBdolni_03.gif, 10kBdolni_04.gif, 10kBdolni_05.gif, 12kBdolni_06.gif, 11kBdolni_07.gif, 10kB